Gıda ADK

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGİZ

Üye      : Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Üye      : Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA

Üye      : Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK

Comments are closed