Matematik Doktora ADK

Başkan : Doç. Dr. Erdal KORKMAZ

Üye      : Prof. Dr. Harun POLAT

Üye      : Doç. Dr. Hüseyin  IŞIK

Üye      : Doç. Dr. Talat KÖRPINAR

Üye      : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AYDIN

Comments are closed