Misyon-Vizyon

Görev (Misyon)

Lisansüstü eğitim – öğretim süreçlerini takip ederek her koşulda kalite iyileştirmesini sağlayacak ve yeni fırsatlar oluşturabilecek politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak temel misyonumuzdur. Enstitü bünyesinde yer alan Anabilim Dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretim programlarında bilimsel tezlerin yürütülmesi ve tamamlanmasında, ülkesel ve evrensel yararlılık, orijinallik ve etik prensiplerden ayrılmaksızın, sürdürülebilir ve nitelikli araştırmalar ile bilime, teknolojiye katkı sağlayacak, sorumlu ve yenilikçi uzmanlar yetiştirilmesidir.

 Hedef (Vizyon)

Fen Bilimleri Enstitümüzün Vizyonu; nitelikli, eğitimini aldığı meslekle yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olan, yürüttüğü eğitim programlarıyla üniversitelere nitelikli bilim insanı yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır. Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programlarını sürdürerek ve bunları sürekli güncelleyerek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamaktır. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vererek; ulusal ve uluslararası yeniliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ortam hazırlamaktır.

 

Comments are closed